Samtalscoaching

Som coach hjälper jag dig att uppnå dina mål och drömmar. Jag skapar personliga handlingsplaner, ger dig de verktyg, som behövs och vägleder och stöttar dig i din strävan att uppnå dina mål.

Kärnan i mitt arbete är att bidra till din självutveckling och att stärka och utveckla ditt självledarskap Jag hjälper dig att identifiera dina största utmaningar för sinnet, kroppen och själen och vi hjälps åt att övervinna dem. Att omfamna den du är och börja leva ett lyckligare och hälsosammare liv.


Coaching är varken rådgivning eller terapi  men är till för
*  Förändring både privat och i arbetslivet.
*  Stärkande av vår självkänsla.
*  Stärkande av vår kreativitet.
*  Stärkande av vårt självledarskap.
*  Att ta tillvara vår potential.
*  Att medvetandegöra våra mål och vårt syfte i
   livet.
*  Att identifiera, definiera och sätta upp
   realistiska mål.
*  Att få insikt om och utveckla vår vilja.
*  Att skapa och stärka vårt självförtroende för
   att nå våra mål och skapa möjlighet att
   förverkliga våra drömmar.
*  Att hitta drivkrafter, ideal och värderingar för
   att styra vårt liv.Läs mer om Elizbetha här

Elizabeth Feurst

Diplomerad Samtalscoach


För vidare information, ring Elizabeth på
tel. 0707 - 43 88 29

eller maila till:elizabeth.feurst@samtalscoaching.se